Drabina opieralna - typ 2000
Typ 2010 2001 2020 2002 2003
Ilość szczebli 7 9 10 12 15
Wysokość całkowita        - L    [m] 2,00 2,65 3,00 3,50 4,50
Szerokość                         - D   [m] 0,35 0,35 0,35 0,41 0,41Wstecz