Rusztowania ramowe lekkie typ "Warszawa T-2"


Podstawowe dane techniczne:

 • Dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego Gu=325 kG (Q=150 kG / m2)
 • Dopuszczalne obciążenie wysięgnika transportowego
  Q=50 kG
 • Maksymalne dopuszczalne wysokości rusztowania:
      - H=4,5 m - bez kotwienia w terenie otwartym (narażonym na działanie wiatru);
      - H=6,0 m - bez kotwienia w pomieszczeniach zamkniętych
      - H=10 m - kotwione do ściany lub odciągami linowymi
 • Wymiary pomostu (w obrębie burtnic): 1480 x 1470
 • Powierzchnia pomostu: Fp=2,17 m2  Wstecz      Zestawienie elementów      Szczegółowe dane