Drabina opieralna - typ 2000

Typ 2010 2001 2020 2002 2003
Ilość szczebli 7 9 10 12 15
Wysokość całkowita (L) w metrach 2,00 2,65 3,00 3,50 4,50
Szerokość (D) w metrach 0,35 0,35 0,35 0,41 0,41
Rysunek poglądowy drabiny